Psykologgruppen ENSA AB
Meny

Vad är Psykologgruppen ENSA?

Psykologgruppen ENSA ab har varit verksamma sedan 2002.

Ensa är ett gammalt svenskt ord
som betyder ”få att stämma överens”


Vi är legitimerade psykologer och psykoterapeuter som arbetar med
att hjälpa dig som enskild individ, par, familj eller arbetsgrupp.
att få delar i ditt personliga liv eller ditt arbetsliv att stämma överens.

Vi arbetar med:
• individualterapi, parterapi, familjeterapi och familjerådgivning
• krissamtal på uppdrag av dig eller din arbetsgivare
• handledning av personal på skolor och andra arbetsplatser
• konflikthantering i arbetsgrupper
• uppdrag på skolor som handledning, utredningar, förändringsarbete i elevhälsoteam

Vi arbetar med uppdragen på er arbetsplats eller på vår mottagning på Rådmansgatan 71. Laszlo har sin lokal i Sundbyberg.

Nya klienter är välkomna i samtal.

Siv Lantto

Siv Lantto
Leg psykolog

Tel 0707-39 77 41
Psykologgruppen ENSA ab
Mottagning:
Rådmansgatan 71
STOCKHOLM

E-post : lantto.siv@gmail.com

Vi är upphandlade av Stockholms Stad avseende bemanningstjänster skolpsykolog
och handledning till pedagogisk personal.
Vi är också upphandlade av Eskilstuna kommun avseende skolpsykologiska utredningar.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in