Psykologgruppen ENSA AB
Meny

Behandling

Det finns alltid ett ljus i tunneln Vi arbetar både med korttidsterapier och långtidsterapier men också med enstaka samtal.

Söker du psykoterapi börjar vi med några bedömningssamtal där vi tillsammans samtalar om din livssituation. Därefter bestämmer vi om vi ska fortsätta psykoterapi, hur ofta och eventuellt hur länge.

Klicka på Laszlo Rajnai och Siv Lantto till vänster, så kan du läsa lite mer om hur vår behandling ser ut.