Psykologgruppen ENSA AB
Meny

Handledning och konsultation

Ljusning i tunneln! Vi arbetar tillsammans för att finna lösningar på det som ter sig som problem i er arbetsgrupp eller i specifika elevvårdsärenden.

Handledning och konsultation kan behövas i en arbetsgrupp som t ex inte hittar ett bra arbetssätt, inte har gemensamma värderingar eller i enskilda elevvårdsärenden där det kan kännas som att man inte kommer vidare av någon anledning.

Vi kommer överens om syftet med handledningen och hur ofta vi ska träffas.
Individuell handledning kan ha som syfte att utveckla dig i din professionella roll som lärare, skolledare, skolsköterska, kurator etc.

Behöver ni konsultation vid enstaka tillfällen arbetar vi lösningsinriktat och avgränsat.

Vi är upphandlade av Stockholms stad avseende handledning till pedagogisk personal.