Psykologgruppen ENSA AB
Meny

Laszlo Rajnai

Har du problem som t ex återkommande oro, ångest, nedstämdhet eller har du problem i dina relationer ? Kanske finns det obearbetad sorg som hämmar ditt känsloliv. Det kan då vara klokt att söka hjälp.

Jag är socionom, familjeterapeut och legitimerad psykoterapeut med en psykodynamisk inriktning.
Jag ser dessa problem som symtom på en eventuell inre konflikt eller en tidig brist i livet.
Vi arbetar dels med att försöka förstå hur din bakgrund påverkat dig men också med att försöka förstå hur du i nutid håller fast vid olika försvar och mönster som inte är relevanta för dig idag.
Du får hjälp att tillsammans med mig reflektera omkring dig själv, för att där igenom förstå dig själv bättre. Jag hjälper dig också att komma i kontakt med olika känslor som kan vara bortträngda och som då kan ställa till problem för dig.
Jag försöker integrera kunskap från andra terapeutiska inriktningar, för att anpassa mitt arbete så att det ska matcha dina behov.

Jag arbetar med enstaka samtal, korttidsterapi samt längre terapier.
Jag tar emot vuxna, unga vuxna som tonåringar.
Jag tar emot par som behöver hjälp med sin relation.
Jag tar emot föräldrar som behöver stöd i hur de bättre kan hantera sina barn.
Terapistuderande som behöver utbildningsterapi är också välkomna.

Individuell terapi pågår i en timme till en kostnad av 800 kr.
Par och föräldrasamtal pågår i en och en halv timme till en kostnad av 1000 kr.
Utbildningsterapi pågår i en timme till en kostnad av 500 kr.
Har du ej ekonomi för att betala full kostnad finns det möjlighet att diskutera reducering av priset.