Psykologgruppen ENSA AB
Meny

Psykologkonsulter!

Siv Lantto Inom PSYKOLOGGRUPPEN ENSA AB är vi legitimerade psykologer som har lång erfarenhet av arbete inom skola och förskola.

Vi kan erbjuda:

- utredning av elev vid olika svårigheter
- medverkan i elevhälsoteam
- handledning, enskild eller i grupp
- föräldrasamtal, rådgivning mm
- elevsamtal
- krissamtal
- samarbetssamtal
- konfliktlösning bland personal

Vi kan också erbjuda samma psykolog som återkommer till er vid behov.
Goda referenser finns både från kommunala skolor och friskolor.

För pris och mer information se vår hemsida http://www.psykologgruppenensa.se under fliken Prislista
e-post: siv.lantto@comhem.se