Psykologgruppen ENSA AB
Meny

Siv Lantto

Jag tar emot tonåringar, unga vuxna och vuxna i samtal. Men även föräldrar som behöver samtalsstöd när det gäller barnen. Vi utgår från dina livsproblem och bestämmer tillsammans vad vi ska arbeta med och under hur lång tid.

Det kan vara
• Sorg
• Kriser
• Nedstämdhet
• Svårigheter i relationer
• Oro och ångest

Jag är legitimerad psykolog och vidareutbildad i neuropsykologi och motiverande samtal. Jag har god kännedom om funktionshinder som ADHD, aspergers syndrom och autism samt begåvningshandikapp.