Psykologgruppen ENSA AB
Meny

Staffan och Laszlo

Staffan Staffan Wessberg
leg psykolog

Staffan är vidareutbildad i gruppterapi, ångest- och depressionsbehandling.
Han har lång erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin och arbetar med familje- och individualterapi samt utredningar.

Laszlo Laszlo Rajnai
socionom och
leg psykoterapeut

Laszlo är utbildad individualterapeut, familjeterapeut samt inom existentiell psykoterapi.
Han har lång erfarenhet av individualterapi, familjeterapi samt parterapi.