Psykologgruppen ENSA AB
Meny

Ylva

Ylva Kölle Ylva Kölle
leg psykolog

Ylva har handledarutbildning och mångårig erfarenhet av arbete inom förskola, skola,
särskola och resursskolor.
Ylva arbetar framför allt med stödsamtal, konflikthantering, nätverkssamtal och handledning i skolor.